Jak napsal bosenský web Nezavisne novine, násilí páchala Terzičová, zvaná Nina, v roce 1992 v severobosenském Odžaku. V místní škole byli shromáždění srbští zajatci, které podle výpovědí svědků Terzičová mlátila obuškem, fackovala, pouštěla na ně psy a nutila je k pohlavnímu styku.

Válka v Bosně trvala v letech 1992-1995 a měla etnický charakter. Bojovali proti sobě Srbové, Chorvati a Muslimové (dnes Bosňáci).

Republika Bosna a Hercegovina je dnes rozdělena na dva státy, muslimsko-chorvatskou Federaci Bosna a Hercegovina a Republiku srbskou. Chorvaty obývaná území jsou dnes převážně součástí Federace Bosna a Hercegovina. V letech 1992-1996 ale v Bosně existovala i jednostranně vyhlášená chorvatská republika Herceg-Bosna.