Návrh bankovní unie, o němž od čtvrtka jedná summit EU, znamená pro Česko podle Nečase riziko. Už od středy proto hrozí, že by jej mohl vetovat.

„Můžeme být skutečně ohroženi. Žádná jiná země nemá takto výrazně postavené prvky bankovního systému. Chceme záruky, že vznikem bankovní unie nebude destabilizován bankovní sektor v ČR,“ prohlásil premiér před jednáním.

Požaduje, aby se jednalo o všech prvcích bankovní unie. „My nesouhlasíme s tím přístupem, s tou salámovou metodou, teď schválit jednotný dozorový mechanismus (single supervisory mechanism, SSM) a pak teprve se vracet k tomu zbytku,“ řekl.

Zdůraznil, že bankovní dozor SSM musí být schválen jednomyslně, takže Česko jej může vetovat, zatímco jiné prvky bankovní unie lze schválit většinou a zde by Praha veto neměla. Proto je pro Česko výhodnější, aby se vše dojednalo najednou.

EU prý dává návod k daňovým únikům

Svým postojem však Nečas kope do kotníku jih EU, který chce, aby už do 1. ledna existoval aspoň jeden prvek nové unie, totiž bankovní dozor, prováděný Evropskou centrální bankou. Dokud dozor nebude existovat, musí se třeba Španělsko zadlužovat, aby ze získaných peněz mohlo ozdravovat své banky.

Po vzniku dozoru si tamní banky budou moci přímo půjčovat od záchranných fondů EU, od EFSF a ESM. Španělsko a jiné země doufají, že pak přestanou být terčem tržních ataků.

Nečas ale nechce spěchat. „Nám jde o kvalitu, ne o rychlost. Co se týče toho centrálního dohledu, nepovažujeme datum 1. ledna příštího roku za realistické,“ zdůraznil, ač s tímto datem počítá návrh závěrů summitu.

Stejný názor má například i Německo, zatímco Francie a středomořské státy tlačí na co nejrychlejší dohodu.

České banky vydělávají na své zahraniční matky
95 procent českých bank jsou dcery ve vlastnictví zahraničních matek, většina z nich je v eurozóně.
ČSOB, kterou vlastní belgická KBC, vytváří padesát procent zisku této skupiny. Nečas: „Je to vlastně jakási opora celé skupiny KBC.“
Česká spořitelna, která patří rakouské skupině Die Erste, matce produkuje třetinu zisku.
Podobná situace je podle Nečase i u Komerční banky – 9. největší banky z francouzské skupiny Société Générale

Návrh, o němž premiéři jednají, připouští půjčky mezi mateřskými a dceřinými bankami. Zároveň stanoví, že to nesmí ohrozit stabilitu ústavů, jež půjčky poskytují.

Podle Nečase však takové omezení k odstranění hrozby vyvádění vkladů nestačí. Premiér návrh také pranýřoval jako nástroj k provádění daňových úniků: „To je dobrý způsob, jak se třeba vyhnout zdanění, že nevyvádíte zisk, vyvádíte to v podobě půjčky. Dokonce je to přímo návodné jednání, jak si ještě snížit zdanění.“