Dohoda vznikla na základě kompromisu. Londýn ustoupil v době konání, protože David Cameron opakovaně naznačoval, že by se referendum mělo konat co nejdříve.

Předseda Skotské národní strany (SNP) naopak akceptoval, že bude položena jednoduchá otázka, na kterou se bude odpovídat ano, nebo ne. Skotové se vzdali druhé otázky, zda by Skotsko mělo získat ve spojeném království ještě větší práva, než má nyní.

Hlasovat budou moci i nezletilí od 16 let výše.

Dohoda také oba strany zavazuje, aby spolupracovaly v zájmu lidu Skotska bez ohledu na výsledek referenda.

SNP po svém vítězství v loňských volbách uvedla, že za její vlády se bude hlasovat v referendu o odtržení od Velké Británie. Cameron chtěl dřívější termín, neboť měl pocit, že v něm by se více Skotů vyjádřilo proti odtržení. Otázka výsledku je ale otevřená, protože není jasné, jaký vliv bude mít na voliče přetrvávající krize.

Dříve mělo Skotsko zájem se odtrhnout, neboť mělo pocit, že z příjmů ze severomořské ropy se málo vrací do Skotska, a že v případě nezávislosti by z ní Skotsko získávalo více. Její zásoby však nejsou neomezené.

Vzhledem ke krizi v eurozóně také klesá zájem Skotska o přijetí eura místo libry. Dříve Skotové uvažovali o vstupu do eurozóny.