"Uvěznění a absurdní, zjevně politický soudní proces s účastnicemi punkové modlitby v chrámu Krista Spasitele je pozdvihl na prapory opozice. Režim je trestal nikoliv za konkrétní delikt (se kterým trestní zákon nepočítá), ale za urážlivou akci, za zásah do slabin," připomněly Vedomosti.

Dodaly, že veřejnost až dosud všechny punkerky vnímala výlučně jako celek v duchu "Pussy Riot jsou proti systému, systém je proti Pussy Riot". Teď však jedna z nich, Jekatěrina Samucevičová, změnila obhajobu a za "narušení obrazu tří mučednic" vyšla na svobodu. "Politický protest proti systému" se změnil v "individuální konání v rámci systému", ve kterém režim hrozbu nespatřuje. Absurdně se však ukázalo, že hlavní vina odsouzených má spočívat v "křepčení" před oltářem - Samucevičová si nestihla zakřepčit, tudíž není vinna.

Nejvíce nelogický soud na světě

Moskovskij komsomolec vyzývá režim, aby na ostudný případ konečně zapomněl. Ruský soud se však ve světle posledního rozhodnutí jeví nejen "nejhumánnějším, ale i nejvíce nepředvídatelným a nelogickým na světě", a tak "naprosto nepotřebný skandál má nekonečně daleko k završení".

Video

Vystoupení Pussy Riot v moskevském chrámu. Zdroj: Reuters

Podle komentátora přívrženci Pussy Riot na Západě i doma přijali dílčí osvobození jako známku slabosti či dokonce kapitulace režimu. Odpůrci skupiny naopak soptí nad "přehnaným liberalismem" soudu. V důsledku bude případ nadále otravovat veřejný život. Ačkoliv od počátku bylo jasné, že pronásledování "smolařských hudebnic" nestojí za námahu, neboť režimu vynese jen špatné dividendy, a ve vření lze jen hádat, "zda se píše rok 2012, 1912 či 1612?".

Kdyby tak soud raději osvobodil všechny tři punkerky, aby zůstaly stejně jako dříve "široce známy jen v úzkých kruzích" a Rusko si ušetřilo spoustu promarněného času, energie a emocí, uzavřel Moskovskij komsomolec.