Úkolem odborníků bylo zjistit, zda Juhász měl nad sebou kontrolu a rozeznal společenskou závažnost a nebezpečí svého činu a jeho důsledky. Podle psychologa měl muž v době vraždy oslabené ovládací a rozeznávací schopnosti. V praxi to může znamenat, že nerozeznal společenské nebezpečí svého činu.

Pokud se prokáže, že Juhász je duševně nemocen, jeho trestní stíhání bude přerušeno a může mu být nařízena ústavní léčba.

Juhász přitom musel projít psychotesty, když nastupoval k městské policii. Při testech se zkoumá například sklon ke zkratovému jednání. Od nástupu k městské policii se však jeho stav mohl změnit a okolí to nemuselo vůbec zaregistrovat.