Devětašedesátiletý profesor Robert J. Lefkowitz a sedmapadesátiletý Brian K. Kobilka se věnovali výzkumu receptoru spřaženého s G-proteinem. Ten umožňuje buňkám reagovat na podněty z okolí a přijímat hormony, růstové faktory nebo neurotrasmitery. Tohoto efektu využívá zhruba polovina všech léků.

Lefkowitz započal svůj výzkum již v roce 1968 za použití radioaktivního záření, kterým kontaminoval různé hormony, a díky tomu odhalil na cytoplazmatické membráně buněk několik receptorů. Mezi nimi receptor pro hormon adrenalin, který posloužil pro pochopení funkcí dalších receptorů.

Kobilka se k Lefkowitzově týmu připojil v 80. letech. V lidském genomu dokázal izolovat gen, který určuje funkce adrenalinového receptoru. Jeho analýzou vědci zjistili, že receptor pracuje podobným způsobem, jakým oko zachytává světlo, a objevili celou rodinu těchto receptorů.

Tyto receptory se nyní nazývají GPCR (G protein coupled receptors - receptor spřažený s proteinem G). Zachytávají například světlo, chuť, pach, dále hormony jako adrenalin, histamin, dopamin a serotonin.

Lefkowitzovi s Kobilkou se rovněž podařilo vyfotografovat buňku přesně ve chvíli, kdy přijímá signál skrz receptor aktivovaný hormonem. Tento snímek je výsledkem desetiletí výzkumů.

Zbývá literatura a mír

Letošní seriál vyhlašování Nobelových cen byl zahájen v pondělí, když se laureáty ceny za lékařství a fyziologii stali Japonec Šinja Jamanaka a Brit John Gurdon. V úterý získali cenu za fyziku Američan David Wineland a Francouz Serge Haroche.

Vyhlašování bude pokračovat ve čtvrtek a v pátek oznámením laureátů za literaturu a za mír. Jako poslední bude v pondělí 15. října oznámeno jméno nositele Nobelovy ceny za ekonomii.

Nobelovy ceny budou slavnostně předány 10. prosince, v den výročí Nobelova úmrtí.