Evropská unie připravuje vždy rozpočet na šest let. Pokaždé kolem něj probíhají velké bitvy. Tentokrát jsou větší než dříve kvůli ekonomické krizi.

Komise v návrhu zdůraznila, že rozpočet představuje jen jediné procento celoevropských příjmů. Mnoho zemí z něj získává podporu a právě tyto výhody se pokoušejí státy ubránit. Boje se proto vedou zejména o podpory v rámci zemědělské politiky a regionální podpory. Francie například dlouhodobě trvá na podpoře svých zemědělců.

Značný počet zemí ale namítá, že narůstající výdaje nejsou udržitelné a chtějí rozpočet zmrazit.

Britský ministr pro evropské záležitosti David Liddington řekl, že by Evropská komise "měla utrácet lépe a ne se stále snažit utrácet více".

Po pondělní schůzce ministrů financí se tématu rozpočtu na léta 2014 až 2020 budou věnovat v listopadu na summitu lídři zemí EU.