Sovětský svaz nechal v roce 1940 povraždit na 20 000 Poláků, zejména vojáků, důstojníků a příslušníků inteligence v Katyni. Jejich hroby objevili nacisté po vpádu do SSSR. Moskva až do 90. let tvrdošíjně opakovala, že Poláky povraždili Němci, pak vinu připustila.

Zveřejněné dokumenty ukazují, že američtí váleční zajatci v roce 1943 poslali do USA několik kódovaných zpráv. Uvedli, že viděli těla v pokročilém stadiu rozkladu v katyňském lese. Skupinu amerických a britských válečných zajatců na místo masakru přivezli proti jejich vůli Němci jako své svědky. Právě stav těl obětí měl potvrdit, že masakr nemohli spáchat nacisté

Archivní materiál má tisíc stran a podle BBC ukazuje, kdy a co se Spojené státy dozvěděly. Podle AP se dokumenty ukazující, že nacisté v tomto případě nejsou vinni, dostaly i do nejvyšších vládních kruhů.

Churchill mlčel také

Mezi novými důkazy je i zpráva od britského velvyslance u londýnské polské exilové vlády Owena O´Malleyho. Ten v ní popisoval, že těla ležela v masových hrobech v několika vrstvách jako sardinky. Zprávu, která také ukazuje na vinu Sovětů, do USA přeposlal britský premiér Winston Churchill. Sám však Stalinovo tvrzení  nezpochybnil.

Už dlouho se předpokládalo, že Roosewelt věděl o tom, že masakr nemohli spáchat nacisté, ale ani při slyšeních v Kongresu o Katyni v letech 1951 a 1952 se o těchto dokumentech nemluvilo a zůstaly dál utajené.