Podle policistů žily některé děti ve věku jednoho až 17 let pod zemí deset let v otřesných podmínkách s mizivou hygienou a bez denního světla. Děti nesměly navštěvovat školu, nikdo ze sekty nesměl docházet k lékaři. Jen několik lidí smělo vycházet ven a pracovat na místním tržišti.

Děti byly objeveny minulý týden při vyšetřování útoků na muslimské duchovní v Tatarstánu na Volze, jehož centrem je právě Kazaň. Část jich skončila v nemocnici, další v dětských domovech.

Satarov se snažil pod zemí pod svým třípatrovým cihlovým domem na předměstí vybudovat chalífát. Sám se označil za vyslance Alláha. Neuznával ruské zákony a zpochybňoval pravomoc úřadů, neuznával ale ani místní muslimské duchovní. Tvrdil, že je v trvalém kontaktu s Alláhem a přijímá jeho pokyny. Ty zapisoval a předkládal členům sekty spolu s koránem jako povinnou četbu.

Satarov se označil za proroka v polovině šedesátých let poté, co dospěl k závěru, že jiskry na trolejovém vedení pro trolejbusy jsou božím světlem.

Členům sekty, kteří Satarovovi odevzdali svůj majetek, zajistil jejich duchovní vůdce "přímou cestu do ráje".

Satarovovi, který je upoután na lůžko a blouzní, hrozí stejně jako jeho komplicům pět let vězení.