Dvě soukromé zdravotní pojišťovny Dôvera a Union chce vláda odkoupit nebo v krajním případě vyvlastnit. Místo současných tří zdravotních pojišťoven by tak na Slovensku působila pouze státní Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Soukromým zdravotním pojišťovnám Fico vyčítá především zisk ve výši 3,5 procenta pojistné částky, kterou si mohou ponechat pro svoji potřebu. „Ponechat si peníze z veřejných zdrojů, to je lehké podnikání. Z toho jim bohatě plyne na královské platy manažerů i drahé automobily,“ argumentuje Fico.

Ministryně zdravotnictví Zuzana Zvolenská má do konce letošního září připravit plán na sloučení tři zdravotních pojišťoven. „Tento proces by měl být završen koncem roku 2013 a jedna zdravotní pojišťovna by měla v zemi působit od začátku roku 2014,“ dodal Fico.

Pojišťovny záměr odmítají

Soukromé zdravotní pojišťovny se k tomuto záměru vlády staví odmítavě. „Máme zájem působit ve zdravotnickém sektoru dlouhodobě, desítky následujících let,“ uvedl mluvčí finanční skupiny Penta, která je spoluvlastníkem pojišťovny Dôvera. Rovněž pojišťovna Union svůj zánik kategoricky vylučuje. „Nemáme zájem o prodej společnosti, ani pojištěnců. Pokud to bude třeba, podnikneme potřebné kroky, abychom ochránili své obchodní zájmy,“ uvedla pojišťovna Union ve svém prohlášení.

Dominantní Všeobecná zdravotní pojišťovna má v současnosti 3,5 miliónu pojištěnců, Dôvera 1,4 miliónu pojištěnců a Union 390 tisíc pojištěnců. Státní sektor tak spravuje 66% a soukromý 34% pojištěnců.