Csatáry byl minulý týden zadržen v Budapešti a bylo mu nařízeno domácí vězení. „Na Csatáryho si určitě vzpomenou starší ženy, které byly za druhé světové války mladá děvčata. V košické cihelně například nařídil zajištěným ženám holýma rukama hloubit jámy, a když některé z nich nedokázaly pokračovat v práci, osobně je bil a kopal,“ uvedl předseda svazu Igor Rintel.

Csatáry si podle židovské náboženské obce zaslouží trest, i když mu je už 97 let. Zločiny proti lidskosti považuje svaz za nepromlčitelné. Csatáryho označili slovenští Židé za sadistu, který nevydával pouze rozkazy, ale osobně vykonával některé sadistické činy, jako například bičování nahých žen. „Má na svědomí životy mnoha lidí, mnoho z nich osobně trýznil,“ dodal Rintel.

Rozsudek a další dokumenty zmizely

Židovská náboženská obec na Slovensku připouští, že vydání Csatáryho na Slovensku nemusí být jednoduché. „Musíme mít k dispozici určité listiny, jejichž obsahem jsou právně významné skutečnosti, na jejichž základě je možné vypracovat žádost,“ řekl Sitár. Upozornil, že ze státního archivu v Košicích v roce 1995 zmizelo několik důležitých spisů, mezi nimiž byl také rozsudek smrti nad Csatárym.

Židovská komunita se snaží tyto spisy získat. „Oslovujeme archivy a historiky,“ dodal Sitár.

Do roku 1986 se Csatáryho spis nacházel v archivu Okresního soudu v Košicích a poté ve Státním archivu. V roce 1995, kdy kanadská policie začala vyšetřovat případ Csatáryho, spisy zmizely.

V období druhé světové války byl Csatáry vysokým policejním velitelem v Košicích, které tehdy připadly Maďarsku. Podle některých informací byl velitelem zdejšího ghetta a měl se podílet na deportaci přes 15 tisíc Židů do Osvětimi. Csatáry všechna obvinění odmítá a dokonce tvrdí, že se snažil Židy chránit. Po válce se ukrýval v Kanadě a od roku 1997 v Budapešti.