Podobu zaplaveného prehistorického světa se pokusili přiblížit vědci z univerzity St. Andrews. Podle nich na něm mohly žít desítky tisíc lidí.

Doggerland, nazvaný podle písečných kos v Severním moři Dogger Bank, se začal postupně ponořovat kolem doby před 20 tisíci let až do roku 5500 před naším letopočtem, kdy pevninu zaplavila velká vlna.

Pomohla těžba ropy

„Roky jsme spekulovali o existenci ztracené země kvůli kostem, které v celém Severním moři vytahovali rybáři. Teprve od té doby, kdy tam pracují ropné společnosti, jsme byli v posledních pár letech schopni zrekonstruovat, jak tato ztracená země vypadala,“ řekl geolog Richard Bates.

„Nyní jsem schopni vymodelovat její flóru i faunu a vytvořit podobu dávných lidí, kteří tam žili. Začínáme být schopni porozumět dramatickým událostem, které je postihly, včetně stoupání hladiny moře a devastující vlny tsunami,“ dodal.

Bates uvedl, že pátrání je tak obtížné, jako najít jehlu v kupce sena: „Důkazů zůstalo opravdu velmi málo, protože většina podlehla erozi.“ I tak se ale podařilo zjistit, kudy tekly řeky a kde byly kopce.

Hypotetická mapa ukazuje, že díky Doggerlandu byly Britské ostrovy kdysi spojeny se zbytkem evropského kontinentu. Temže a Rýn se dokonce do kanálu La Manche, jenž byl tehdy zálivem, vlévaly na stejném místě.

Hypotetická mapa ukazuje, že díky Doggerlandu byly Britské ostrovy kdysi spojeny se zbytkem evropského kontinentu. Temže a Rýn se dokonce do kanálu La Manche, jenž byl tehdy zálivem, vlévaly na stejném místě.

FOTO: wikipedia.org

Původně oblast pokrýval led, jak se ale oteplovalo a ledovce tály, odkrývala se země. Současně však stoupalo moře. Vlnu tsunami mohlo způsobit protržení jezera plného ledovcové vody.