Na základě těchto zjištění bylo vůči rektorovi, kvestorovi a dalšímu pracovníkovi školy vzneseno obvinění za zneužití pravomocí veřejného činitele. Krajník byl navíc obviněn z korupce. „Obvinění vykonali opatření, aby v rámci přijímacího konání bylo možné vykonat dodatečné úpravy nebo změny ve vyplněných formulářích nebo výměnu těchto formulářů za jiné, obsahující správné odpovědi,“ řekl Kaliňák.

Kaliňák v pondělí uvedl, že v souladu s předpisy zřejmě nezískal titul ani advokát Jan Rytíř, člen české politické strany Suverenita. Rektor se přiznal, že ignoroval nepřítomnost oponentů při obhajobě Rytířovy disertační práce. Naznačil, že policie prověří i další případy udělování titulů na bratislavské policejní akademii.

„Rozhodl, že podmínky jsou splněny, i když obhajoba práce byla vykonaná bez přítomnosti dvou oponentů,“ dodal ministr vnitra. O platnosti uděleného titulu PhD Rytířovi tak bude muset rozhodnout akademický senát.

Rytíř ČTK řekl, že nařčením se cítí velmi poškozený. "Titul jsem získal po řádném pětiletém studiu a obhajobě dizertační práce. Ta je původní, je rozsáhlejší, než se požaduje, a neopsal jsem ani čárku. Pokud mi někdo vytýká, že v komisi nebyli dva oponenti, to není problém můj, ale vysoké školy. Student přece nerozhoduje o složení komise," uvedl Rytíř, který v minulosti poukázal na údajně nestandardní praktiky firmy ČEZ při vymáhání dluhů za neoprávněný odběr elektřiny.

Na škole v Bratislavě získal v minulosti titul JUDr. i Vít Bárta, který vystudoval policejní akademii v Praze.