„Považuji za bezprecedentní, aby národní parlament jiné země organizoval výjezdové zasedání oficiálního výboru na území jiného státu,“ uvedl Paška a upozornil, že maďarské národní shromáždění organizuje výjezdové zasedání svého oficiálního výboru na území Slovenska bez toho, aby jakýmkoli způsobem a na jakékoli diplomatické nebo protokolární úrovni informovalo Slovenskou republiku.

Paška dopisem požádal o vysvětlení svého maďarského kolegu László Kövéra. Předseda slovenského parlamentu tlumočil svou nespokojenost s postupem maďarské strany také maďarskému velvyslanci v Bratislavě Csaba Baloghovi. „Nepovažujeme takového přístupy za standardní a budeme je razantně odmítat,“ dodal Paška.

Předseda slovenského parlamentu upozornil, že v rámci schengenského systému nebyly zrušeny hranice mezi jednotlivými státy a Slovensko je svrchovanou zemí. „Odmítáme prvky exteritoriality. Je to v našem národním zájmu,“ zdůraznil Paška.

Výbor maďarského parlamentu pro soudržnost byl založený v roce 2009 a letos v dubnu v jeho rámci vznikl podvýbor pro autonomii. Úkolem výboru je navazovat kontakty s Maďary žijícími v jiných zemích.