Podle Husbyho a Sörheimové jsou Breivikovy činy z 22. července důsledkem jeho klamných představ a násilnických myšlenek, a nikoli projevem jeho politického extremismu. Jejich 239stránkovou zprávu, kterou Husby a Sörheimová vypracovali loni na podzim, tento týden před soudem napadla řada jejich kolegů z oboru, které si nechala předvolat obhajoba.

Kritici poukazovali na vysokou schopnost plánování a racionálního myšlení Breivika, jeho používání logiky i souvislé vyjadřování. Čekalo se, zda Husby a Sörheimová zůstanou u svého původního názoru, nebo jej změní. [celá zpráva]

Psychiatři zdůvodňují diagnózu

Husby soudu popsal Breivikovy nápadné fyzické reakce, když při rozhovorech přišla řeč na vraždy. "Když dotyčný mluví o tom, kolik lidí mohl potenciálně zabít, objevují se u něj vegetativní příznaky - zrudne a má vzrušený pohled," upozornil Husby.

"Ve světě obžalovaného jsou dominujícím a řídícím prvkem násilnické myšlenky. Násilím a vražděním se ve svých myšlenkách zabýval řadu let. Násilí u něj převažuje nad politikou. Usmrtil 77 lidí, ale přál si jich zabít 1000," dodal.

Změnu Breivikova chování a jeho stylu života v roce 2006, kdy se z přátelského studenta a zaměstnance stává pobledlý, deprimovaný samotář hrající v bytě své matky počítačové hry, chápou psychiatři jako jeden z projevů schizofrenie. Nezvyklé chování a obzvláště sociální stažení, bludné představy a ochuzení citového a společenského života patří totiž k nejtypičtějším příznakům této nemoci.

Mesiášství a citová zploštěnost 

Mezi utkvělé, mylné představy řadí Sörheimová u Breivika především jeho přesvědčení, že "nás všechny" zachrání před zánikem v boji dobra proti zlu. V tomto boji se domnívá, že by měl převzít odpovědnost, a sám rozhoduje, kdo by měl přežít a kdo má zemřít. Tuto odpovědnost odůvodňuje svou vůdčí pozicí v neexistující organizaci Templářských rytířů, uvádí Sörheimová.

K dalším projevům paranoidní schizofrenie patří podle psychiatričky ulpívavé myšlení, kdy se pacient neustále vrací k určitému tématu. U Breivika se jedná o neustálé opakování tématu Templářských rytířů či jeho tvrzení, že účastníci letního tábora mládeže na ostrově Utöya, do nichž střílel, byli marxisté.

Expertka poukázala také na citovou zploštělost často patrnou u schizofreniků.

Dvojice psychiatrů čelili kritice, že při posuzování trestní odpovědnosti obžalovaných spolupracuje příliš dlouho. Za posledních deset let hodnotili Husby a Sörheimová společně 51 případů. Navíc v posledních třech letech ze 17 případů 12 uzavřeli stejně jako u Breivika - diagnózou paranoidní schizofrenie.