Profesní sdružení prohlásilo, že mnozí lékaři se za nacistické vlády "v rozporu s jejich posláním léčit provinili četným porušováním lidských práv". Sdružení žádá "o odpuštění jejich oběti, žijící i zesnulé, a jejich potomky".

Němečtí lékaři za nacismu prováděli pseudovědecké experimenty v koncentračních táborech, ale také hráli klíčovou roli v uskutečňování nacistického programu nucené sterilizace a usmrcování duševně nemocných a dalších osob označovaných za "nehodné života".

Němečtí lékaři zdůrazňují, že "tyto zločiny nebyly akcemi jednotlivých lékařů, ale podíleli se na nich čelní představitelé lékařské obce", což by mělo být bráno jako varování do budoucna.