Kampaň za sběr podpisů má název „Jeden z nás“ a organizuje ji Papežská rada pro laiky, které předsedá polský kardinál Stanislaw Rylko. Požaduje, aby „se s každým lidským životem zacházelo na stejné právní úrovni od početí“, což by potraty znemožnilo, protože by se pak dostaly na úroveň zabití nebo vraždy.

Vatikánská administrativa, která stojí za celou akcí, zdůrazňuje, že ačkoli formálně Unie nemůže zasahovat do právních předpisů členských států v oblasti práva na potrat, může sama vypracovávat právní předpisy, které jsou v souladu se základními zásadami rovnosti a důstojnosti každé lidské bytosti od jejího početí.