Rodičům se podařilo z vozu, jenž se vznítil odpoledne, včas zachránit dcery ve věku čtyři a šest let. Automobil shořel se všemi věcmi, které měla rodina s sebou.

Hasiči z Melku šokované čtveřici poskytli přístřeší a jídlo. Postižená rodina mezitím mohla dát vědět o své situaci příbuzným v Česku.

Obě malé dívky dostaly od hasičů plyšové hračky. Žena velitele hasičů rodině sehnala nové ošacení, protože oblečení, které měli na sobě, bylo špinavé.

Místní páter, jenž je také členem hasičského sboru, Čechům zajistil v dobročinné klášterní kuchyni obědové balíčky. Ty si mohli vzít do autobusu, který je bezplatně odvezl do Gmündu na rakousko-českých hranicích.

Tam už se rodiny ujali pracovníci místního Červeného kříže a zajistili jí další cestu domů.