Matterhorn vysoký 4478 metrů je jedním z nejznámějších symbolů Švýcarska a celých Alp. Geografové z Curyšské univerzity na různá místa hory v roce 2007 umístili speciální čidla a pozorovali změny.

Koloběh tání a zamrzání ledovcové hory způsobuje v povrchu hory pukliny. Pokud jsou příliš velké, od hory se odlamují celé kusy skály. A právě tento vývoj je na Matterhornu mnohem rychlejší, než se dosud předpokládalo, zjistili vědci. I vzestup teploty o několik stupňů má na hory velký vliv.

Ohrožen intenzivním zvětráváním pravděpodobně není jen Matterhorn. "Logicky se dá usuzovat, že stejný proces se v podobné míře odehrává i v dalších alpských oblastech," řekl šéf švýcarské vědecké skupiny Stephan Gruber.

Těmito poznatky lze vysvětlit několik případů padání skal z nedávné doby. Například v červenci roku 2003 se uvolnil obrovský balvan právě z Matterhornu.