Pokud se příjemce sociálních dávek dopustí trestného činu, přestupku, nebo se nesnaží najít si práci, potom hotovost nedostane. Rodič bude zároveň odpovědný za přestupky svých dětí.

Strana Směr-sociální demokracie podle Sme údajně zjišťuje v Bruselu, jak dalece může v této oblasti zajít. Místopředseda Směru Kaliňák otevřeně říká, že nová opatření se budou týkat všech, nejen Romů.

„Pokud daňový poplatník podporuje lidi v hmotné nouzi, je nutné, aby také oni projevovali aktivitu vůči těm, kteří na dávky přispívají - kvalitním občanským soužitím a aktivitou v obci, kde žijí,“ uvedl Kaliňák.

Směr chce rozdělovat sociální dávky nikoliv podle počtu dětí, ale podle chování příjemců dávek. „Je zcela přirozené, že každý, kdo se chová slušně, má mít víc výhod než ti, kteří se slušně nechovají,“ dodal Kaliňák.

Romský poslanec Peter Pollák upozornil, že přestupky jsou důsledkem chudoby. „Jedním ze znaků chudoby je zvýšená kriminalita. Pokud nedostaneme lidi z pásma chudoby, problém bude přetrvávat,“ uvedl.