Jörg-Werner Lubbe z vesnice u Saské Kamenice postupoval rafinovaně. Zajíčky vybalil a postříkal je čpavkovou vodou, kterou používal proti myším. Pak je zase zabalil a rozvěsil na strom před svým domem.

Nic netušící desetiletý Max jednoho ze zajíčků jako obvykle cestou do školy utrhl a pochutnal si na něm. Ve škole dostal křeče do břicha a musel být odvezen do nemocnice.

Policii Lubbe řekl: „Lituji, že jsem někomu ublížil, ale kradli u mě už třikrát. Zápach čpavku je měl odradit.“ Ještě si postěžoval, že „místním spratkům sloužil jako jídelna“. Vyšetřeny musely být ještě další dvě děti a jedovaté ozdoby musely být ze stromu sňaty.