Podle citace agentury DPA šlo o nezletilé, kteří předtím byli v katolických školách a internátech sexuálně zneužíváni církevními představiteli. Chirurgické zákroky byly údajně provedeny na církevních psychiatrických klinikách a zdůvodněny snahou "vyléčit děti z jejich nemoci". Nizozemský list se odvolává na výpovědi obětí, lékařské zprávy, soukromé dopisy a právní dokumenty.

Skandál kolem zneužívání dětí v církevních zařízeních nabyl v Nizozemsku obřích rozměrů loni v prosinci. Zdrcující zpráva nezávislé komise, která byla pověřena vyšetřením těchto případů, hovořila o "několika desítkách tisíc nezletilců" sexuálně zneužívaných v katolických školách, seminářích a sirotčincích. Přestože už tehdy existovalo podezření na provádění kastrací jako "terapeutických opatření k léčení homosexuality", nebyl tento aspekt do zprávy zahrnut.

Příslušná komise zkoumala osudy více než 34 000 lidí, kteří byli vychováváni v zařízeních katolické církve. Podle nizozemského statistického úřadu se ke katolickému vyznání hlásí 29 procent z 16 miliónů Nizozemců. Katolíci tak představují největší církev v zemi.

Slíbili odškodnění

Obětem se po zveřejnění zprávy vyšetřovací komise omluvil utrechtský arcibiskup Wim Eijk. Zpráva komise "nás naplňuje studem a smutkem", uvedl církevní hodnostář. Katolická církev pak slíbila vyplatit obětem zneužívání kněžími a dalšími pracovníky církve odškodnění.

Vlna skandálů se sexuálním zneužíváním zasáhla v roce 2010 katolickou církev v řadě zemí. V Evropě dosud byly pokládány za nejpostiženější Irsko, Německo, Belgie, Rakousko a nejnověji Nizozemsko.