Bylo velké štěstí, že nikdo z přítomných nebyl zraněn. Někteří lyžaři byli uvězněni ve stále stojící části lanovky. Byli vysvobozeni narychlo přivolaným vrtulníkem. Jediným, kdo si tak může stěžovat na páteční lavinu, je majitel vleku.

Lavinové nebezpečí bylo vyhlášeno hned na začátku března kvůli nezvykle teplému počasí v této části Alp.