Výbor rady Evropy proti týrání uvedl, že i když se kastrace provádějí dobrovolně, výhradně na základě přání sexuálního násilníka, je to ponižující. Německo je kritizováno, i když ročně nepožádá o kastraci více než pět sexuálních deviantů, kteří doufají, že to sníží jejich sexuální touhy a dosáhnou i zkrácení trestu.

Doporučení výboru sice není závazné, ale má velkou váhu.

„Chirurgická kastrace je znetvořením, nevratným zásahem, a nemůže být chápána jako lékařsky nezbytná v souvislosti s léčením sexuálních násilníků,“ uvádí se ve starší zprávě komise z roku 2010.

Německé úřady namítají, že kastrace není trestem, ale má umožnit, aby se lidé spoutaní abnormální touhou zbavili nutkání k sexuálně motivovaným útokům. Sledování 104 kastrovaných v letech 1970 až 1980 v Německu ukázalo, že jen tři procenta se dopustila dalších sexuálních útoků. U těch, kteří kastraci odmítli, to byla polovina.

V únoru 2009 kritizovala Rada Evropy ze stejného důvodu Českou republiku. [celá zpráva]

Praha od praxe neustoupila a stále nabízí sexuálním násilníkům tuto možnost. [celá zpráva]

Podle některých obhájců lidských práv ale mnozí volí kastraci ne dobrovolně, ale pod nátlakem, kdy jim není nabízena jiná alternativa, nebo jde o jedinou šanci, jak se dostat z vězení či uzavřeného oddělení.