Osm procent lidí, kteří se rozsáhlého celounijního průzkumu zúčastnili, uvedlo, že byli v posledním roce o úplatek požádáni, nebo se od nich očekávalo, že ho zaplatí. V České republice to bylo 18 procent, což je v rámci 27členného bloku šestý nejvyšší podíl. V Rumunsku, kde je sitauce nejhorší, dokonce 31 procent dotázaných.

Naopak v Nizozemsku, které figuruje v dolní části pomyslného žebříčku, to bylo pouhé jedno procento.

"Je smutné, že jsou praktické výsledky potírání korupce v Evropské unii i nadále neuspokojivé," prohlásila eurokomisařka pro vnitro Cecilia Malmströmová. Je podle ní nejvyšší čas, aby vlády s tímto problémem něco udělaly.

O tom, že jde o velmi vážný problém, svědčí i odhad škod, které korupce přináší. Hospodářské ztráty vzniklé kvůli korupci se v unii pohybují kolem 120 miliard eur ročně.

"S korupcí lze s úspěchem bojovat, pouze pokud existuje vůle a odhodlání na straně vedoucích představitelů a rozhodujících orgánů na všech úrovních," podotkla také komisařka.