Sibiřské kořeny amerických indiánů prokázala genetická analýza pozůstatků lidí, kteří na území Altaje žili před 20 000 až 25 000 lety. Její srovnání s DNA amerických indiánů vědce utvrdilo v přesvědčení, že původní vlast indiánských kmenů je právě na jihu Sibiře.

Tým amerického genetika Theodora Schurra našel v DNA chromozomů Y předávaných z otce na syna jak u indiánů, tak u dávných obyvatel Altaje shodnou mutaci, která je podle Schurra jedinečná. Shodné prvky nalezli genetikové i v mitochondriální DNA, kterou potomci získávají od matky.

Schurrově týmu se podařilo upřesnit i období, kdy se předkové dnešních indiánů vydali na cestu z Altaje přes Sibiř na americký kontinent. Před 13 000 až 14 000 lety se genetický kód Altajců a amerických indiánů začal odlišovat. To potvrzuje dřívější domněnky, že právě v této době překročili předkové indiánů zamrzlý Beringův průliv oddělující Čukotku od Aljašky.