Podle agentury lyžařka z Prahy při sjíždění zamířila na okraj sjezdovky, pod nímž stála rolba. I když pásové vozidlo mělo zapnuté výstražné světlo a zvukový signál, dívka se již nestačila vyhnout a narazila do něj.