Samotné dehydrataci podlehlo 155 pacientů. Na podvýživu zemřelo 48 lidí. U dalších 812 pacientů byla dehydratace indikovaná, i když nezemřeli přímo na ni, ale na komplikace s ní spojené. V případě podvýživy to bylo dalších 301 lidí.

List současně uvedl, že ne vždy jsou ale na vině nemocnice, protože pro pacienty s některými druhy rakoviny je velmi těžké jíst a pít. Stejně tak tomu je u Alzheimerovy choroby.

Zjištění ombudsmana

Předsedkyně Asociace pacientů Katherine Murphyová ale říká: „Tato čísla jsou strašným svědectvím o naší pečlivé Národní zdravotní službě. Představují úmrtí, jimž se šlo vyhnout. Tito lidé potřebují naši péči ve chvílích, kdy jsou nejvíce ohroženi.“

Podle ní jsou čísla alarmující, protože v roce 2000 bylo evidováno jen 862 případů úmrtí na podvýživu a dehydrataci nebo v souvislosti s ní.

Asociace pacientů spolu s ombudsmanem pro oblast zdravotnictví a komisí pro kvalitu zdravotní péče zjistila, že v polovině ze stovky nemocnic, které navštívila jejich společná inspekční skupina, nedělal personál dost pro to, aby lidé měli k dispozici adekvátní množství jídla a dost vody.

V nemocnici Alexandra v Redditchi si problém uvědomili i doktoři a dokonce píší sestrám na předpis vedle léků pro pacienty i vodu.

Ministerstvo se brání

Ministerstvo zdravotnictví si je problému vědomo, ale hájí se: „Mnoho pacientů, kteří trpí nebo umřeli na podvýživu, už bylo v takovém stavu přijato a trpěli dalšími nemocemi, jako je rakovina, které je činily citlivější na tyto problémy.“

Mluvčí ministerstva ale současně uvedl, že byla zahájena akce, která má vést sestry, aby častěji kontrolovaly stav pacientů a pomohly jím jíst a pít.

Často se stává, že sestry běžně odnášejí z nemocničních pokojů jídlo, kterého se pacienti ani nedotkli a dále to nijak neřeší, uvedl list Daily Mail.

Michelle Mitchellová ze skupin Age UK, která hájí staré lidi, v této souvislosti uvedla: „Podvýživa starších pacientů musí být systematicky monitorovaná. Každý musí být odpovědný - od nemocničních oddělení až po vedení nemocnic."