Více než 8600 tun těžký most má pouze jeden stožár, právě ten dosahuje výšky 200 metrů a drží všechna ocelová lana, na kterých je most „zavěšen“. Hlavní město Srbska vyšel tento novoroční „dárek“ na 480 miliónů amerických dolarů a okamžitě se stal jeho dominantou.

Původně měl být stožár o sedm metrů nižší, most se ovšem měl zařadit mezi nejslavnější mosty světa, a proto byl stožár navýšen na rekordní výšku.

Most se stal národní ikonou Srbska a má mimo jiné demonstrovat připravenost státu stát se aktivním hráčem v evropském společenství.