"Pokud chceme najít Boha, který se zjevil jako dítě, pak musíme slézt z koně našeho liberálního myšlení, odhodit své falešné jistoty, naši intelektuální pýchu," řekl Benedikt XVI. Čtyřiaosmdesátiletý papež pravidelně kritizuje zaměřování společnosti na hmotné statky na úkor duchovního rozjímání a pokračoval v tom i v sobotu: "Vánoce se staly komerčními svátky, jejichž oslnivý třpyt ukrývá tajemství Boží pokory."

Papež při mši v bazilice svatého Petra

Papež při mši v bazilice svatého Petra

FOTO: ČTK/AP

Papež zároveň vyzval 1,1 miliardy katolických věřících, aby "se modlili za to, aby se zjevil paprsek Božího dobra všem těm, kteří musejí Vánoce trávit v chudobě, útrapách a jako uprchlíci".

Papež při mši v bazilice svatého Petra

Papež při mši v bazilice svatého Petra

FOTO: ČTK/AP

Papež projevoval při svém příchodu určité znaky vysílení. Uvnitř baziliky se přesouval pomocí pohyblivé rampy, aby šetřil síly. Mše v posledních letech začíná již ve 22:00 s ohledem na vysoký věk Benedikta XVI, a nikoli až o půlnoci, jak velí tradice.

Papež celebruje mši v bazilice svatého Petra.

Papež celebruje mši v bazilice svatého Petra.

FOTO: Max Rossi , Reuters

V sobotu v poledne přednese Benedikt XVI. z centrálního balkonu baziliky vánoční poselství a udělí tradiční požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi).

V Betlémě volali po míru 

Latinský patriarcha Jeruzaléma, 71letý Fuád Tval, při tradiční půlnoční mši v Betlémě opět vyzýval k usmíření na Blízkém východě a v severní Africe: "Náš region prochází radikálními změnami, které dopadají na naši přítomnost a budoucnost. Nemůžeme přihlížet jako obyčejní diváci."

Zároveň řekl, že vkládá do rukou betlémského dítěte zejména osud mladých hledajících lepší budoucnost, kteří jsou plní legitimních požadavků a zároveň roztrpčení nad ekonomickou a politickou situací.

Tval pochválil vůdce Palestinců Mahmúda Abbáse za jeho neutuchající úsilí o dosažení spravedlivého míru na Blízkém východě a vyslovil jeho snaze o vznik samostatného palestinského státu plnou podporu.