"Pokud chceme najít Boha, který se zjevil jako dítě, pak musíme slézt z koně našeho liberálního myšlení, odhodit své falešné jistoty, naši intelektuální pýchu," řekl Benedikt XVI. Čtyřiaosmdesátiletý papež pravidelně kritizuje zaměřování společnosti na hmotné statky na úkor duchovního rozjímání a pokračoval v tom i v sobotu: "Vánoce se staly komerčními svátky, jejichž oslnivý třpyt ukrývá tajemství Boží pokory."

Papež zároveň vyzval 1,1 miliardy katolických věřících, aby "se modlili za to, aby se zjevil paprsek Božího dobra všem těm, kteří musejí Vánoce trávit v chudobě, útrapách a jako uprchlíci".

Papež projevoval při svém příchodu určité znaky vysílení. Uvnitř baziliky se přesouval pomocí pohyblivé rampy, aby šetřil síly. Mše v posledních letech začíná již ve 22:00 s ohledem na vysoký věk Benedikta XVI, a nikoli až o půlnoci, jak velí tradice.

Papež celebruje mši v bazilice svatého Petra.

Papež celebruje mši v bazilice svatého Petra.

FOTO: Max Rossi , Reuters

V sobotu v poledne přednese Benedikt XVI. z centrálního balkonu baziliky vánoční poselství a udělí tradiční požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi).

V Betlémě volali po míru 

Latinský patriarcha Jeruzaléma, 71letý Fuád Tval, při tradiční půlnoční mši v Betlémě opět vyzýval k usmíření na Blízkém východě a v severní Africe: "Náš region prochází radikálními změnami, které dopadají na naši přítomnost a budoucnost. Nemůžeme přihlížet jako obyčejní diváci."

Zároveň řekl, že vkládá do rukou betlémského dítěte zejména osud mladých hledajících lepší budoucnost, kteří jsou plní legitimních požadavků a zároveň roztrpčení nad ekonomickou a politickou situací.

Tval pochválil vůdce Palestinců Mahmúda Abbáse za jeho neutuchající úsilí o dosažení spravedlivého míru na Blízkém východě a vyslovil jeho snaze o vznik samostatného palestinského státu plnou podporu.