„Sbírka Dopisy Olze, kterou napsal ve vězení, mu pomohla k udržení integrity v problémových letech. Je to svědectví člověka, který navzdory nepříznivým podmínkám věděl, jak si udržet mysl jasnou a otevřenou,“ připomíná například ve svém editorialu španělský El País.

Americký The Wall Street Journal či globální International Herald Tribune věnují rozsáhlou část svých čtvrtečních vydání smutečnímu pochodu, který ve středu prošel Prahou. Vyzdvihují spontánnost, s jakou Češi vyprovodili na poslední cestě prezidenta, který pro řadu z nich představoval morální autoritu.

SME: Kritizování Klause “mimo mísu”

Titulní straně čtvrtečního vydání deníku SME vévodí rozsáhlá reportáž z pražské piety. V článku “Havla odprevadili potichu” se připomíná, že Prahou kráčelo za Havlovou rakví více než deset tisíc lidí.

Komentátor Petr Schutz se ve svém sloupku “Mimo misy” pozastavuje nad kritikou, která se měla snést na adresu současného prezidenta Václava Klause ohledně nevhodnosti či paradoxnosti jeho projevu. Naopak skutečnost, že oba Václavové byli v porevoluční éře věčnými rivaly, jej podle Schutze předurčovala jako ideálního kandidáta k pronesení smutečního projevu. Své spory vedli vždy férově a různost jejich názorů symbolizuje pravou hodnotu demokracie, píše SME.

Jeffrey Sachs: Děkujme Havlovi za šanci žít v pravdě

“Svět netrpí ani tak nedostatkem ropy, pitné vody nebo potravin. Nejvíce mu chybí morální autority oddané pravdě,” napsal v obsáhlé vzpomínce na Havla prestižní americký ekonom Jeffrey D. Sachs na serveru Economy Watch. “Věnujme proto chvíli k vyjádření díků Václavu Havlovi, který umožnil celé generaci získat šanci k životu v pravdě,” píše Sachs, který se věnuje mimo jiné řešení problémů rozvojových zemí a působí jako zvláštní ekonomický poradce předsedy Valného shromáždění Pan Ki-muna.

“Lídři dneška by měli stavět na základech, jež Havel položil,” vyzývá Sachs. “Bitvy, jež svádíme dnes – proti mocným korporátním lobby, proti neutuchajícímu překrucování faktů v zájmu PR, proti ustavičným lžím našich vlád – to je jen stín toho, čemu čelil Havel, Michnik, Sacharov a další, když se postavili brutálním režimům podporovaným Sověty,” připomíná Sachs a varuje, že i svobody, které si lidé tvrdě vydobyli, jsou křehké a je třeba je hájit.