"Tys vlastí velkých dcer a synů, národa obdařeného krásou," bude nově znít v první sloce hymny. Doposud se totiž zpívalo jen o "velkých synech", což vedlo k dlouholetým debatám o možném zrovnoprávnění obou pohlaví.

Změn dozná i třetí sloka hymny, kterou napsala rakouská spisovatelka s chorvatskými kořeny Paula Preradovičová. Rakušané již nebudou přísahat věrnost otčině "jednotně, bratrským sborem", ale "jednotně a s jásotem". Zaměnit v této sloce otčinu (německy Vaterland) na domovinu (Heimatland) se ale už v parlamentu prosadit nepodařilo.

Úpravu hymny brzdily především konzervativní a pravicově populističtí politikové. Loni vyvolala pobouření rakouská popová zpěvačka Christina Stürmerová se svou "zrovnoprávněnou" rockovou verzí hymny. Musela se kvůli tomu dokonce zodpovídat před soudem, proces ale vyhrála.