Podle něj musí být  Evropa znovu postavena na pevný základ a Francie a Německo jsou v srdci, které má zajistit zónu stability. Mají být jejím pilířem.

Varoval, že ekonomické zotavení bude dlouhé a obtížné. Současně ale slíbil, že Francie nepřijde o svou nezávislost. Současně hájil úsporná opatření, která už Francie udělala a musí také udělat  vše, aby vyvrátila pochybnosti o své schopnosti splácet dluhy.

Také řekl, že by euro nemohlo existovat, pokud by země eurozóny netáhly za jeden provaz.

Zdůraznil, že je nutná fiskální disciplína a mnohem tvrdší sankce pro ty, kdo se nebudou chovat odpovědně.