K podobnému úniku zpráv mezi vědci při výzkumném projektu University of East Anglia došlo v listopadu 2009. Pár týdnů před kodaňskou konferencí to vyvolalo poprask kvůli podezření z manipulace s daty o změnách klimatu, které podle kritiků neexistují.

Takzvanou aféru Climategate ukončila série vyšetřování, která zjistila, že vědci neporušili etická pravidla výzkumu a jejich závěry o hrozbě růstu teplot na planetě Zemi jsou relevantní. Univerzita ale byla kritizována za nedostatečnou otevřenost.

Dalších 5000 e-mailů se v úterý objevilo na stejném serveru v Rusku jako před dvěma lety. Skupina FOIA (odvozeno od Freedom of information act – zákon o svobodném přístupu k informacím) v ní nepřímo srovnala boj proti klimatickým změnám s upuštěním od boje proti chudobě.

List The Independent upozornil, že zveřejnění e-mailů bude jistě pro některé autory, mezi nimiž jsou i přední experti v oboru, trapné. Některé zprávy mají osobní charakter, lidé se v nich pomlouvají, vzájemně proti sobě intrikaří, upozorňují na studie a měření popírající tezi o růstu teplot a řeší i způsob, jak lépe svůj výzkum „prodat“.

 O čem si vědci psali:
O důkazechBritský klimatolog Peter Thorne napsal: „Pozorováním nebyl prokázán růst teplot v troposféře v tropickém pásmu, pokud ovšem nepřijmete jedinou studii a přístup a budete ignorovat spoustu dalších. To je strašně nebezpečné. Musíme dát najevo nejistotu a být upřímní...“
O tání ledovcůBrit Geoff Jenkins napsal: „Souhlasíš, že nejsou jasné důkazy o tání ledovců Kilimandžára kvůli oteplování (nemluvě o oteplování zapříčiněném člověkem?“
O hrozbě zveřejnění zpráv Brit Phil Jones napsal: „Řekli mi, že IPCC (Mezivládním panelu pro klimatické změny) je povýšen nad zákon o svobodném přístupu k informacím. Způsobem, jak krýt záda sobě i ostatním, by bylo vymazání všech e-mailů na konci každého vývoje."