Kottová odmítla komentovat další případný osud Řecka. Když však byla dotázána, jestli je možné odejít z eurozóny a přitom zůstat členem EU, Kottová řekla: „Smlouva nepředpokládá odchod z eurozóny bez opuštění EU.“ Měla na mysli Lisabonskou smlouvu. Smlouva přijatá v roce 2009 poprvé zahrnovala i klauzuli o odchodu z EU, ale nenabídla možnost opuštění společné měny.

„Místo Řecka je v eurozóně a existují tu nástroje a bylo dosaženo dohod, aby tato skutečnost pokračovala,“ řekla ještě mluvčí.

Německá kancléřka Angela Merkelová však ve čtvrtek řekla, že upřednostňuje záchranu eura před záchranou Řecka, i když by si přála, aby Řecko zůstalo v eurozóně. [celá zpráva]

Britská sázková kancelář William Hill ale už vypsala podle BBC kurs 1,5 na to, že Řecko eurozónu opustí do konce roku 2012. "Poprvé sázíme na to, že Řekové velmi pravděpodobně opustí euro," uvedl mluvčí kanceláře Graham Sharpe.

Proč nelze opustit euro a zůstat přitom v EU

Podle současných právních mechanismů Unie, které jsou zakotveny v článku 50 Smlouvy o EU ve znění podle Lisabonské smlouvy, znamená vystoupení z eurozóny opravdu zároveň opuštění celé EU. Je to proto, že Lisabonská smlouva zavázala všechny členské země ke kompletnímu akceptování právního řádu EU. Nelze už tedy postupovat podle mezinárodního práva, které umožňuje vypovězení každé mezinárodní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že členství v eurozóně je podle Maastrichtské smlouvy povinné pro všechny členské země EU, které splňují kritéria pro zavedení eura, Řecko se nemůže z této povinnosti vyvázat, aniž by porušilo právní řád EU. Aby mohlo opustit eurozónu, muselo by opustit i EU, jejíž právní řád by v tu chvíli nemohlo dodržet. Nebo by muselo dojít k úpravě právního mechanismu EU, která by povinné členství v eurozóně zrušila.