„Doporučuji vám ve vašich vyjádřeních rozdělovat lékaře a odboráře. Lékaře se musíte zastávat, odboráře kritizovat za to, že jen žádají peníze a nenabízejí řešení,“ napsal ministr Uhliarik v podkladech k setkání s řediteli nemocnic. „V žádném případě není potřeba téma výpovědí zlehčovat ani médiím říkat, že po 1.12. se nestane nic a všechno bude tak, jak bylo. Nesmíme u veřejnosti vytvářet falešné naděje,“ konstatoval ministr.

Ředitelé nemocnic by podle manuálu měli v průběhu listopadu informovat média o počtu stažených výpovědí, mají oznamovat případná slučování oddělení a rušení pracovním míst. „Veřejnost je potřeba informovat také o tom, že akutní péče bude zabezpečena, ale čekání na operace se prodlouží,“ uvedl ministr v materiálu.

Po vzoru českých lékařů podalo přes dva tisíce slovenských lékařů výpověď na protest proti nedostatku financí ve slovenském zdravotnictví a proti transformaci nemocnic na akciové společnosti. Ani po nedávném pádu vlády premiérky Ivety Radičové nezačali lékaři své výpovědi stahovat a za svými požadavky si nadále stojí.