Roznětky mnoha nevybuchlých pum, které během světové války svrhli na nacistické Německo američtí a britští piloti, jsou po 70. letech sice zrezivělé, ale podle pyrotechniků přesto představovala nalezená bomba velmi vážnou hrozbu pro obyvatele přilehlých domů. Bomba byla nalezena v poměrně hustě osídleném centru města.

Místní policejní šéf Bernd Wiegand oznámil, že z okruhu 800 metrů kolem místa nálezu musí být evakuováni všichni obyvatelé. Kromě nemocnice se to týkalo i šesti škol.

Evakuace byla náročná, protože se týkala nejen velkého počtu lidí, ale i třeba 17 malých, předčasně narozených dětí a také nemohoucích penzistů z pečovatelských domů.