V článku „Nový euroasijský integrační projekt, budoucnost začíná dnes,“ Putin uvádí, že chce jít dál než za současnou ekonomickou integraci Ruska s Běloruskem a Kazachstánem. „Dali jsme si mnohem ambicióznější cíl, a to dostat se na vyšší úroveň integrace, vytvořit Eurasijskou unii.“ Má podle něj být „postavena na zkušenostech Evropské unie a dalších regionálních uskupení“.

Podle Putina se k dosavadním třem členům Jednotného hospodářského prostoru (JEP) v budoucnu připojí i Kyrgyzstán a Tádžikistán.

"Evropané potřebovali 40 let, než se od Evropského společenství uhlí a oceli dostali k plnohodnotné Evropské unii. Budování celní unie a JEP jde daleko rychleji, protože čerpá ze zkušeností EU a dalších regionálních sdružení," napsal Putin. JEP je ale poměrně omezený. Pobaltí je plně zapojeno do fungujících evropských institucí, Ukrajina se integraci s Ruskem vzpírá v obavě, že by narušila budování silných vazeb s Evropou.

Putin nicméně zdůraznil, že jde o „historický průlom“ pro všechny postsovětské státy, který by mohl odstranit bariéry pro obchod a podnikání, a též pomoci i lidem, co hledají práci. „Ideou není obnovit v nějaké podobě Sovětský svaz,  bylo by naivní restaurovat nebo kopírovat to, co je minulost,“ řekl. Podle něj by se „vytvořily skutečné podmínky ke změně geopolitické a geoekonomické situace celého kontinentu a měly nepochybně pozitivní globální dopad“.

Putinův plán ale vyvolává otázku ohledně budoucnosti Ruska ve Světové obchodní organizaci (WTO). AFP upozorňuje na spekulace, že vytvoření Eurasijské unie by mohlo ohrozit přijetí do této organizace. Rusko je totiž největší ekonomikou, která stále stojí mimo WTO. O vstup usiluje především současný ruský prezident Dmitrij Medvěděv.