Medvěděvův předchůdce v prezidentské funkci, nyní premiér a zároveň šéf Jednotného Ruska Putin ve svém vystoupení prohlásil, že mnozí delegáti žádali, aby parlamentní kandidátku vedl on sám.

"Jsem jim za to vděčný," poznamenal Putin, který ale zároveň poznamenal, že v posledních letech se vytvořila praxe, podle které kandidátní listinu Jednotného Ruska vede prezident.

"Domnívám se, že tuto tradici není třeba porušovat. Navrhuji, aby seznam kandidátů Jednotného Ruska do Státní dumy pro volby 4. prosince letošního roku vedl Dmitrij Anatoljevič Medvěděv," prohlásil šéf strany za potlesku přítomných.

"Je to bezesporu velmi seriózní návrh a já ho přijímám," řekl o něco později ze sjezdové tribuny Medvěděv o své nominaci do čela parlamentní kandidátky. Ve stejném vystoupení a rovněž za potlesku delegátů pak doporučil Putina jako stranického kandidáta na prezidentskou funkci. Ukončil tak spekulace o tom, kdo z tandemu nejvlivnějších ruských politiků se bude ucházet o kremelské křeslo.