„Volnost pohybu osob je společné evropské právo a rozhodnutí, která by je měla ovlivňovat, by měla být zvažována na evropské úrovni,“ uvedl v úterý mluvčí komise pro domácí záležitosti Michele Cercone na tiskové konferenci v Bruselu.

Doplnil, že požadavek na změnu byl vznesen členskými státy, které volají po silnějších kontrolních mechanismech uvnitř Schengenského prostoru. Snahy o tyto kontroly uvnitř Schengenu už dříve posílilo rozhodnutí Francie zavést hraniční kontroly kvůli přílivu imigrantů z Tuniska, kterým byl v Itálii nabídnut dočasný azyl.

V podobné situaci je také Dánsko, které zavedlo hraniční kontroly na německé a švédské hranici. Právě imigrační politika je horkým tématem dánských voleb, které se v zemi konají příští týden ve čtvrtek.

Omezení hraničních kontrol na pět dní

Podle návrhu reformy, o níž má EK rozhodovat, by vlády jednotlivých členských států v případě „předvídatelných událostí" měly žádat Evropskou komisi o povolení zavádění pohraničních kontrol. Mezi tyto události patří například fotbalové šampionáty. Když žádosti komise vyhoví, realizace bude už na jednotlivých státech. Dosud o zavedení kontrol rozhoduje stát sám a Brusel o tom jen informuje.

V případě „nepředvídatelných událostí“, při nichž může být ohrožena národní bezpečnost, jako jsou například teroristické útoky nebo jaderná hrozba, během nichž se očekává masivní pohyb obyvatel, mohou nyní členské státy hraniční kontroly dočasně zavést bez toho, aby žádaly evropské orgány či ostatní státy. Podle současného návrhu by toto zavedení mělo být časově omezeno na pět dní. Po této době budou muset státy buď kontroly zrušit, nebo požádat komisi o jejich schválení.