"Nevinen, vaše ctihodnosti," odpověděl Hadžić na otázku soudce, zda se cítí vinen, nebo nevinen.

Hadžić, který byl po sedmi letech na útěku dopaden letos v červenci a vzápětí vydán haagskému soudu, se před ním objevil podruhé. Při prvním stání se ke své údajné vině či nevině nevyjádřil. [celá zpráva]

Obžaloba mu klade za vinu zločiny proti lidskosti a porušování norem a zvyklostí vedení války v Chorvatsku v letech 1991 až 1993. Obžalován je i ze zločinného spiknutí.

Jsou mu připisovány i zločiny ve Východní Slavonii. Jde o loupeže, vraždy, střelbu na civilisty, deportace a další porušení mezinárodního humanitárního práva vůči nesrbskému obyvatelstvu.

Hadžiče dopadli, když se pokusil prodat ukradený Modiglinaiho obraz, protože potřeboval peníze. [celá zpráva]