„Příliš dlouho jsem se snažil reformovat komunistickou stranu,“ připustil vůbec poprvé Gorbačov. Dodal, že měl rezignovat v dubnu 1991 a vytvořit novou reformní stranu, protože komunisté brzdili přijetí nezbytných změn.

Tehdejší prezident a generální tajemník vládnoucích komunistů měl od jara 1991 stále menší prostor k manévrování. Na jedné straně ho konzervativní síly ve straně tlačily k zastavení nového směru, na druhé po něm progresivní křídlo chtělo pluralitu politických stran a otevření trhů.

Rozkol se vyostřil na zasedání ústředního výboru komunistické strany v dubnu toho roku. Gorbačov už dříve ve svých pamětech popsal, že poté, co několik mluvčích vyzvalo k vyhlášení výjimečného stavu a znovuzavedení cenzury, už to nevydržel a pronesl: „Mám dost demagogie, odstupuji“.

Britskému listu popsal události zevrubně: „Politbyro (předsednictvo ústředního výboru) odešlo na tři hodiny jednat beze mě. Byl jsem informován, že diskuse byla přímá a na mou hlavu se snesla kritika. O tři hodiny později mě zavolali zpět a požádali mě, abych svoji rezignaci stáhl. V té chvíli mí příznivci v ústředním výboru sepisovali petici za vytvoření nové strany. Podepsalo ji přes sto lidí“.

Když schůze výboru pokračovala, atmosféra už byla klidnější a Gorbačov rezignaci stáhl. Kdyby ji podal a rezignace byla hlasováním přijata, stále by ovšem zůstával sovětským prezidentem.

Rozhodnutí lituje

„Dnes často přemýšlím, zda jsem měl na rezignaci trvat. Osobně bych takové rozhodnutí upřednostnil. Cítil jsem ale, že nemám žádné právo opustit stranu. Teď si myslím, že jsem tu příležitost měl využít k vytvoření nové strany a měl jsem trvat na odstoupení z komunistické strany. Stala se brzdou reforem, i když je zahájila. Všichni si ale mysleli, že reformy by měly být jen kosmetické. Mysleli, že stačí přemalovat fasádu, i když v domě pořád zůstával ten starý nepořádek,“ říká exprezident.

Není to jediná skutečnost, které Gorbačov dnes lituje. Podle svých slov měl mimo jiné rovněž dřív dát 15 svazovým republikám větší kompetence. V době, kdy přišel s konceptem volnější federace, vyhlásily již tři pobaltské republiky samostatnost.

Podle ne mála analytiků byl však sovětský systém nereformovatelný a Gorbačovův pád neodvratitelný.

Události nabraly spád po pokusu o státní převrat stoupenci starých pořádků. 19. srpna 1991 byl Gorbačov zadržen během dovolené na Krymu. Pučisté tvrdili, že odstupuje ze zdravotních důvodů. Pokus ztroskotal, když se proti nim postavil tehdejší ruský prezident Boris Jelcin a důsledkem byl zákaz činnosti sovětské komunistické strany. SSSR přestal existovat od Nového roku.