Adenauer se netajil skepsí ohledně možnosti brzkého znovusjednocení Německa. Proto navrhl americkému ministrovi zahraničí Deanu Ruskovi, aby USA nabídly Moskvě výměnu Západního Berlín za Durynsko a část Saska a Meklenburska, které tehdy patřily NDR.

Kancléř fakticky požadoval, aby se hranicí stala opět linie fronty po porážce Německa: tehdy ovládal Sovětský svaz celý Berlín, zatímco západní Spojenci stáli na Labi. Výměnou za části Berlína se však Spojenci stáhli na západnější čáru, dohodnutou při postupimské konferenci.

Projekt zpočátku podporoval i Washington. Rusk jen upozornil, že bude nutné přestěhovat obyvatele Západního Berlína do Spolkové republiky. Prezident John Kennedy ale od plánu ustoupil ještě před tím, než byl oficiálně předložen Moskvě.