Celý amfiteátr byl okamžitě evakuován. Poté v něm byla nalezena podezřelá nádoba, k níž byla přimontována roznětka.

Balíček byl zničen přivolanými pyrotechniky při řízené explozi. Byl uložen v sektoru nalevo od Konstantinova oblouku.