„Kdybyste jedli toto maso každý den, pak by to asi bylo nebezpečné,“ řekl ministr Goši Hosono, který má na starosti ochranu spotřebitelů a kvalitu potravin. „Jestliže ale bylo pojídáno jen v malých množstvích, nemyslím si, že by to mělo nějaké trvalé následky na lidské tělo,“ dodal.“

Maso bylo dodáno na trh minulý měsíc, uvedla už v pondělí večer tokijská radnice s tím, že bylo zřejmě už snědeno.

Na případ se přišlo, když bylo z jedné fukušimské farmy v červenci dodáno do Tokia maso jedenácti krav, ve kterém bylo zjištěno vysoce nadnormativní množství cesia. Pak se šetřily i předchozí dodávky z farmy. Ukázalo se, že ze stejné farmy bylo dodáno už na konci června maso šesti krav. Tři z nich byly radioaktivní, u vzorků z jedné z nich bylo naměřeno 3400 becquerelů. Maso ale bylo už rozvezeno do obchodů po celém Japonsku a dostalo se ke spotřebitelům.

V pondělí bylo vyšetřeno celé stádo krav na farmě, které bylo krmeno senem, jež zřejmě leželo na radiaktivní zemi. Bylo zjištěno, že úroveň radioaktivita byla a u dobytka 57krát vyšší, než povolují japonské normy.

Případ ukazuje, jak liknavé byly japonské úřady. Doposud se nijak netestovala radioaktivita dobytka z Fukušimy, kde zemětřesení z 11. března způsobilo jadernou katastrofu v tamní elektrárně. Zemědělci dosud museli jen informovat, čím dobytek krmili. Toto stádo bylo první, které se měřilo, ač se statek nachází jen 30 kilometrů od elektrárny. Až po zjištění případu fukušimská prefektura oznámila, že zkontroluje všechny statky, kde se chová dobytek. Do konce týdne jich bude prověřeno 500.