„Slavnostní obřad se konal téměř na den přesně 270 let po skutečné korunovaci Marie Terezie v tehdejším Prešporku. Svatoštěpánskou korunu jí položil na hlavu ostřihomský arcibiskup 25. června 1741,“ uvedl jeden z organizátorů akce Miroslav Vetrík. Marii Terezii ztvárnila studentka herectví Gabriela Marcinková.

Video

Slavnostní korunovační průvod (Ivan Vilček, Právo)

Marii Terezii ztvárnila studentka herectví Gabriela Marcinková.

Marii Terezii ztvárnila studentka herectví Gabriela Marcinková.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Stopadesátičlenný korunovační průvod prošel z Bratislavského hradu historickým centrem až na Hlavní náměstí. Po korunovaci se královna na koni postavila na korunovační pahorek a švihla mečem na čtyři světové strany.

Replika svatoštěpánské koruny

Replika svatoštěpánské koruny

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Tento akt symbolizoval přísahu panovníka, že bude chránit zemi před nepřáteli přicházejícími z kterékoli strany.