Pokroky na cestě k zahájení přístupových rozhovorů vidí komisař z České republiky u Srbska, Makedonie a Černé Hory. Od Bělehradu, jenž nedávným zatčením bosenskosrbského generála Ratka Mladiče odstranil největší překážky na cestě do EU, však Füle požaduje pokrok v dialogu s odštěpeným Kosovem. [celá zpráva]

V nynější fázi rozšiřovacího procesu podle Füleho v této souvislosti nelze hovořit o nějaké podmínce, protože v této věci neexistuje jednota ani mezi členskými zeměmi bloku. Časem však získá řešení konfliktu s Prištinou na důležitosti.

Bývalý zvláštní koordinátor stabilizačního paktu EU Erhard Busek poznamenal, že není spravedlivé, když některé země EU tento nový stát neuznaly.

Situace v oblasti je komplikovaná. Bělehrad by rád připojil Srby obývané čísti kosova k Srbsku. Spojené státy ale "absolutně odmítají" myšlenku na rozdělení Kosova, prohlásil ve čtvrtek v Prištině náměstek ministra zahraničí USA Philip Gordon.

Albánii, Bosnu a Kosovo čekají velké reformy

O menším pokroku a o nadále velkých výzvách naopak Füle hovořil v souvislosti s Albánií, Bosnou a Hercegovinou a Kosovem. Od nich požadoval naléhavé reformy při vytváření právního státu a demokratických institucí. Chorvatsko podle Füleho příkladně ukázalo, jak je možné "se v silném národním konsensu oprostit od stínu minulosti".

Evropská unie minulý týden doporučila dokončení přístupových jednání s Chorvatskem. S přijetím země se počítá v polovině roku 2013. [celá zpráva]

Vysoký představitel OSN pro Bosnu a Hercegovinu Valentin Inzko na diskusi ve vídeňském Domě Evropské unie upozornil na zastavený proces reforem v Bosně a Hercegovině. Poukázal mimo jiné na to, že země nemá více než osm měsíců po volbách federální vládu.

Erhard Busek dodal, že národnosti Bosny a Hercegoviny se musí nejdřív rozhodnout, zda vůbec chtějí žít ve společném státe.