Povinným limitům vyhovělo během celé sezóny 161 ze 186 sledovaných míst v ČR. Kromě 16 lokalit, kde bylo koupání kvůli nesplnění limitů zakázáno, bylo ještě dalších šest, na nichž nebylo možné kvůli nedostatku vzorků kvalitu vody vyhodnotit.

Znamená to, že devítina míst v Česku nebyla loni ke koupání vhodná. Z těch, které vhodné byly, pouze část (53 %) splňovala jak závazné, tak přísnější doporučené limity pro obsah sinic a škodlivých látek či organismů.

Čeští hygienici na základě pravidelných kontrol uvádějí, že letos je zatím kvalita vody v českých přírodních koupalištích vesměs dobrá. Jak ale bude přibývat horkých dnů, stav se zřejmě zhorší. Ve vodě se začnou množit sinice, které mohou lidem způsobit zdravotní potíže.

Nejčistší moře má Kypr a pak Chorvatsko

V rámci EU poklesl loni o 3,5 % počet vhodných míst pro koupání v řekách,  jezerech a u mořských břehů. O plnou desetinu se snížil počet míst, která plnila doporučené limity.
Jedinou zemí Unie, kde všechny pláže a oblasti ke koupání dodržely nejen závazné, ale i přísnější doporučené limity, byl podle zprávy Kypr. Za ním následovalo Chorvatsko a pak Malta.

Prakticky vůbec neplnila doporučené limity Černá Hora, Rumunsko a sousední Polsko, které mělo nejvyšší podíl pláží a koupališť, které neplnily ani povinné hodnoty. Maďarsko mělo zase nejvíce koupališť, kde chyběly vzorky pro vyhodnocení (na východě země tak nebylo ani jediné, které by plnilo aspoň závazné limity EU).

Zpráva hodnotí loňský stav více než 22 tisíc pláží a míst pro koupání u řek, jezer a rybníků ve vnitrozemí. Jejím účelem je dát lidem šanci, aby si mohli vytipovat vhodná místa ke koupání i na letošek. Detailní informace lze najít na webových stránkách http://www.water.europa.eu/ a http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/eye-on-earth, kde jsou údaje i v češtině.