Mezi pěti nejrychleji rostoucími národnostmi jsou obyvatelé východoevropských zemí, na druhém Lotyšsko, na třetím Polsko, které má prvenství v absolutních číslech. Loni se jich přistěhovalo do Spojeného království 521 000.

Nejrychleji přibývající přistěhovalci ve Velké Británii
Země2004 2010nárůst
Slovensko8 000 49 000 513 %
Lotyšsko7000 39 000 457%
Polsko 95000 521 000448%
Rumunsko 14 00068 000386%
Bulharsko 11 000 53 000 382%

Nárůst Lotyšů představuje 457 procent, nárůst Poláků 448 procent. Předseda Migrační hlídky Andrew Green řekl listu News Of The World: „To je velký nárůst.“ A zmínil okamžitě konsekvence na pracovním trhu: „Je nesmysl tvrdit, že to nemá žádný efekt na britské dělníky, nemluvě o školách a ubytování. Imigrace je tak živá, že by měla být řízena."

Nejrychleji ubývající národnosti přistěhovalců v Británii
Zeměpočet v roce 2004počet v roce 2010pokles
Malta32 000 25000 22%
Uganda
62 00053 000 15%
Irsko 452 000398 000 12%
Keňa 143 000 129 000 10%
Hong Kong 86 000 78 000 9%

Naopak nejrychleji opouštějí Británii Malťané, kteří mají největší omezení na britském trhu práce. V absolutních číslech pak ubylo nejvíce Irů.