Stroj v posledních okamžicích letu vystoupal o 900 metrů do výše přes deset a půl kilometru. Pak se zřítil dolů. Když stoupal, objevilo se varování o přetažení. Přístroje poskytly informace, že nos letadla je vzhůru a posádka se snažila reagovat, rychlost letadla však byla příliš nízká. Pád trval tři a půl minuty, airbus byl po většinu doby v přetažené poloze pod úhlem náběhu 35 stupňů.[celá zpráva]

Motory stroje fungovaly a reagovaly na ovládání.

Posádka se snažila vyhnout turbulencím

Posádka se snažila vyhnout turbulencím, odklonila se proto od plánované trasy o dvanáct stupňů doleva a snížila rychlost na 0,8 Machu. Současně začal airbus prudce stoupat. Asi o dvě minuty později byl vypnut autopilot a automatická regulace tahu motorů, které brání případnému přetažení.

Video

Expirované video

Fotografie trosek airbusu Air France na dně Atlantiku

Stroj se začal naklánět doprava a pilot zvedl jeho nos nahoru. Zaznělo varování před přetažením, protože airbus dosáhl kritické meze úhlu náběhu. Rychlost poklesla z pěti set kilometrů za hodinu na 120 a úhel náběhu po zásahu pilota poklesl pod deset stupňů. Rychlost opět stoupla na 450 kilometrů za hodinu a úhel náběhu se srovnal na čtyři stupně.

Během této doby druhý pilot, který seděl za kniplem, dvakrát volal zpět prvního pilota, který osm minut před nehodou šel do kabiny odpočívat, což bylo během dlouhých transatlantických letů povoleno. Ještě předtím ale s dalšími řešil, jak se vyhnout turbulencím.[celá zpráva]

Pak začal se strojem opět stoupat. Tah motorů byl nastaven na start, tedy na maximum. Zaznělo druhé varování před přetažením, protože úhel náběhu činil 13 stupňů. Stroj stoupal až do maximální letové hladiny 11 580 metrů. To už úhel náběhu činil 16 stupňů. Stroj se navíc kymácel.

Pádu se nepodařilo zabránit

V tu chvíli se vrátil kapitán do kabiny. Bylo to jen 90 sekund po vypnutí autopilota. Jakmile stroj překročil výšku jedenáct a půl kilometru, činil úhel náběhu 40 stupňů a stroj začal padat dolů rychlostí 3000 metrů za minutu.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Soud zakázal vyzvedávat z airbusu na dně Atlantiku další těla

Když se vrátil kapitán ke kniplu, začal stroj vyrovnávat, ale úhel náběhu byl stále 35 stupňů. Tah motorů byl snížen na 55 procent.

Všechny jeho zásahy by byly adekvátní, kdyby však dopředná rychlost byla vyšší než 120 kilometrů za hodinu. V takto nízké rychlosti došlo ke ztrátě vztlaku.

Airbus při pádu opsal tři čtvrtiny kruhu a v rychlosti asi dvou set kilometrů narazil na hladinu moře. To činil úhel náběhu 16,2 stupně. Náklon byl 5,3 stupně doleva.